اشنه

دسترسی : موجود

20,000 تومان

مرور سریع

خواص درمانی گیاه دارویی اشنه در طب سنتی:
داروی گیاهی درد کبد
1 – آب دمکرده ی آن را بنوشید. مقوی قلب، روح افزا و مفرح است، برای خفقان نافع می باشد، برای رفع دل آشفتگی، قی، تسکین درد کبد و خرد کردن سنگ مثانه مفید است، معده را تقویت و خوش بو می کند، اسهال را بند می آورد و در عین حال یبوست را برطرف میسازد، مصلح مسهلات است،محلل، جالی، مجفف قوی و مفتح سده ی جگرواسپرز است به حدی که خون را جاری می کند