انجدان رومی

دسترسی : موجود

7,000 تومان

مرور سریع

خواص درمانی:
1. طبع آن گرم و خشك است.
2. ضد انگل معده و روده است.
3. ضد نفخ و سوءهاضمه میباشد.
4. قاعده آور میباشد.
5. برای درمان سرفه و تنگی نفس مفید میباشد.