بسفایج

دسترسی : موجود

15,000 تومان

مرور سریع

از مهمترین اثرات بسفایج می توان به خواص ضد کرم، ضد رماتیسم، صفرا آور، خلط‌ آور، ادراری، ملین، مسهل، تسکین دهنده دردهای سینه در سرماخوردگی و تقویت کنندگی آن اشاره کرد