روناس
روناس

روناس (بویاق)

دسترسی : موجود

7,000 تومان

مرور سریع

ریشه روناس مدر است و میزان اوره موجود در خون را کاهش می دهد.
گیاه روناس، دارای خاصیت انحلال سنگهای مجاری ادراری است.
گیاه روناس به دلیل داشتن تانن، دارای خاصیت قابض بوده، ملین، مسهل و ضد نقرس می‌باشد.
از خواص روناس، خاصیت ضد راشیتیسم (بیماری نرمی استخوان) بوده و هنگام شکستگی استخوان‌ها برای جوش خوردن سریع آنها موثر است.
مصرف روناس رفع كننده دردهای قاعدگی است.
كمپرس جوشانده روناس برای رفع بیماری‌های پوستی مفید است