جنسینگ سفید

دسترسی : موجود

35,000 تومان

مرور سریع

جینسینگ یا جینسنگ یکی از محبوب ترین داروهای گیاهی در جهان به شمار می رود که برای قرن ها در آسیا و آمریکای شمالی مورد استفاده قرار گرفته است.