خربق سفید

دسترسی : موجود

12,000 تومان

مرور سریع

گیاهی است علفی چند ساله ساقه قائم، نسبتا بلند که تا یک متر بلندی آن می رسد و در تمام طول ساقه برگ های آن شبیه برگ بارهنگ، بزرگ، سبز رنگ و بیضی، نوک تیز، بی دندانه با برگ های موازی بدون دم برگ به ساقه چسبیده اند. گل های آن به رنگ سفید مایل به سبز به شکل خوشه هایی در دوران تابستان از بغل برگ ها بیرون می آیند. ساقه زیرزمینی آن که قسمت مستعمل آن در طب سنتی است و در بازار عرضه می شود

1 در انبار