خشخاش قرمز

دسترسی : موجود

15,000 تومان

مرور سریع

دانه خشخاش فاقد الکالوئیدهاست و از آن گاهی به صورت امولسیون به مقدار 5 تا 10 گرم در 200 میلی لیتر آب، بعنوان نرم کننده و روفع یبوستهای مقاو و نزله مثانه استفاده به عمل می آید.