سقمونیا

دسترسی : موجود

60,000 تومان

مرور سریع

خواص درمانی:
مسهل صفرا و مواد لزج مخلوط با آن، خارج کننده اقسام کرم معده و شکم، دفع کننده مواد بلغمی، عطش‌آور، کم کننده اشتها، ملین قوی، مسهل سودا و خارج کننده سموم بدن می‌باشد.

3 در انبار