شیرخشت

دسترسی : موجود

25,000 تومان

مرور سریع

          درمان زردی نوزادان

·         رفع یبوست

·         کاهش تب شدید اطفال، تب حصبه 

·         درمان زونا

·         حفاظت در برابر خطرات تشعشعات اتمی

·         تقویت كبد، معـده و احشـاء داخـل شـكم

·         درمان سرفه و خشکی سینه و حلق

·         شفافیت پوست