هندوانه کوهی

دسترسی : موجود

4,000 تومان

مرور سریع

گیاه کِبر یا هندوانه کوهی، درختچه‌ای خاردار و پر شاخ و برگ است که اکثرا بر روی زمین گسترده است و با برگ های باریک و به رنگ سبز روشن دارد. میوه اش را خیار کبد می نامند  و تقریبا به شکل و اندازه بلوط است