گل ارمنی

دسترسی : موجود

5,000 تومان

مرور سریع

گل ارمنی خاک سرخ رنگی است که کاربرد درمانی دارد. یکی از معروفترین خواص گل ارمنی خاصیت ضد خونریزی آن است که در قدیم افرادی که دچار زخم یا جراحت می شدند برای کاهش خونریزی از آن استفاده می کردند. این نوع خاک به عنوان ضماد و به صورت موضعی بکار می رود. خاصیت دیگر آن که سبب شهرت و معروفیت اش شده است درمان و بهبود ورم ها می باشد