هفت جوانه

دسترسی : موجود

10,000 تومان

مرور سریع

حاوی جوانه های گندم – جو-جوی دوسر- عدس – ماش -نخود-لوبیا سفید

و بذر یونجه که با ترکیب معجزه آسای خود خواص دارویی و غذایی 

منحصر به فردی را به شما هدیه می دهد.