وسمه حقیقت(رنگ حنا)

دسترسی : موجود

10,000 تومان

مرور سریع

رنگ حنا
رنگ حنا یا وسمه در ترکیب رنگ موها بیشتر کار رنگ مشکی را انجام میدهد
رنگ کردن مو در خانه و با مواد طبیعی علی رقم زیبایی موهایتان موجب تقویت آنها نیز می شود. با ترکیبات طبیعی این رنگ موها دیگر نگران ریزش و آسیب دیدگی موهایتان نیستید.