مقطر غلیظ سردرد و میگرن

مقطر غلیظ میگرن و سردرد

دسترسی : موجود

12,000 تومان

مرور سریع

مقطر غلیظ میگرن و سردرد

موارد مصرف:

  1. رفع سردردهای مزاجی
  2. سردردهای عصبی
  3. علائم میگرن
  4. رفع تهوع
  5. درمان سردردهای تنشی