مقطر غلیظ عفونت زنانه

مقطر غلیظ عفونت زنانه

دسترسی : موجود

12,000 تومان

مرور سریع

مقطر غلیظ عفونت زنانه

موارد مصرف:

  1. رفع خارش
  2. دفع ترشحات زنانه
  3. رفع عفونت زنانه
  4. رفع سوزش ادرار
  5. رفع بوی بد آلت تناسلی