مقطر غلیظ ضد انگل

مقطر غلیظ رفع انگل

دسترسی : موجود

12,000 تومان

مرور سریع

مقطر غلیظ رفع انگل

موارد مصرف:

  1. ضد انگل روده و معده
  2. رفع میکروب معده
  3. آنتی سپتیک
  4. رفع کرمک
  5. آسکارین
  6. کیت ریادیا