سنبل الطیب
سنبل الطیب

سنبل الطیب

دسترسی : موجود

25,000 تومان

مرور سریع

سنبل الطیب

موارد مصرف:

  1. درمان بیماری اعصاب
  2. درمان اضطراب
  3. درمان افسردگی
  4. درمان بی خوابی
  5. درمان آلزایمر
  6. آرام بخش