گل سنجد

دسترسی : موجود

150,000 تومان

مرور سریع

قویت قوای جنسی به ویزه در زنان
ضد آرتروز و درد مفاصل
ضد پوکی استخوان
آرام بخش
درمان مشکلات عصبی
تبهای بد خیم
سرفه و برونشیت